Projekt

Współdecydowanie
Stan realizacji
Urząd non stop
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Projekt „Urząd non stop” to odpowiedź na potrzeby mieszkańców Szczecina, którzy chętnie korzystali z tak zwanych „Wieczorów w Urzędzie”. Realizowany w ramach II Porozumienia Programowego dla Szczecina program, doskonale wpisał się w misję Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, którą jest „świadczenie usług najwyższej jakości, w przyjaznej atmosferze”. W ramach realizacji projektu, na stałe zostały wydłużone godziny pracy Biura Obsługi Interesantów. W każdy poniedziałek, interesanci są obsługiwani od godz. 7:30 do 18:00, dzięki czemu mogą załatwić sprawy, dotyczące dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy, meldunków i informacji adresowych, czy działalności gospodarczej. W tym czasie obsługiwane są również stanowiska zajmujące się Szczecińską Kartą Seniora, Szczecińską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny. Podwyższając standardy i jakość obsługi, zainstalowano 48 terminali płatniczych przy stanowiskach obsługi w sali 62 oraz w Filii UM, wyremontowano gmach filii Urzędu Miasta, w prawobrzeżnej części Szczecina. Uruchomiono Centrum Informacji Mieszkańców, które w znacznym stopniu podniosło jakość obsługi, poprzez ułatwienie interesantom kontaktu z Urzędem.
Począwszy od 9 listopada 2015 r. w każdy poniedziałek interesanci są obsługiwani od godz. 7:30 do 18:00. Od początku trwania w/w programu (127 poniedziałków) do czerwca 2018 roku pracownicy Biura przyjęli w godz. 15.30 – 18.00 ponad 33 tys. interesantów. Największym zainteresowaniem cieszyły się sprawy z zakresu dowodów osobistych i rejestracji pojazdów. Średnio w każdy poniedziałek podczas dodatkowego czasu obsługi przyjmowanych jest prawie 260 interesantów.

Linki
Galeria