Projekt

Współdecydowanie
Stan realizacji
Zwiększenie roli rad osiedli w procesie inwestycyjnym Miasta
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Celem zadania jest zwiększenie zaangażowania i współodpowiedzialności za decyzje podejmowane na poziomie społeczności lokalnych. Taka aktywność mogłaby przełożyć się na inicjowanie kolejnych działań i zwiększenie znaczenia Rad Osiedli. W tym celu umożliwiono Radom złożenie do budżetu miasta na rok 2018 po trzy propozycje zadań, które zostały uznane za priorytetowe dla mieszkańców. W czerwcu i we wrześniu 2017 r. przeprowadzono również konsultacje społeczne, których celem było poinformowanie społeczności Szczecina o projekcie budżetu, w tym także o jego założeniach oraz zebranie opinii i uwag do projektu, tak aby dostosować go jak najlepiej do potrzeb mieszkańców. Wszystkie wnioski złożone przez Rady Osiedli opublikowane są w Protokole z konsultacji społecznych Budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok, zamieszczonym na stronie www.konsultuj.szczecin.pl.

Linki