Projekt

Skandynawia i Niemcy, jako partner w relacjach międzynarodowych, w tym zwłaszcza w relacjach o charakterze gospodarczym
Stan realizacji
Wymienionym działaniom towarzyszyć będzie założenie o traktowaniu Skandynawii jako głównego (obok Niemiec) partnera w relacjach międzynarodowych, w tym zwłaszcza w relacjach o charakterze gospodarczym
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Niemcy i Skandynawia to dwa strategiczne kierunki współpracy międzynarodowej Miasta Szczecin. Działania te wspierane są m.in. przez dwa duże wydarzenia - Dni Skandynawskie oraz Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Corocznie organizowane wydarzenia są swoistą platformą, służącą do nawiązania kontaktu, czy wymiany doświadczeń, pomiędzy polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami. Tematyka wydarzeń, oprócz Giełdy Kooperacyjnej, uwzględnia również ważne tematy z punktu widzenia miasta, takie jak rozwój relacji samorządowych, czy „best practice” z krajów skandynawskich.
Wsparciem dla rozwoju relacji z Niemcami są również projekty o charakterze transgranicznym: nauczanie języka sąsiada, Punkt Kontaktowo – Doradczy oraz Centrum Usługowo- Doradcze. Projekty te działają na rzecz integracji obu krajów na 4 płaszczyznach: edukacyjnej, społecznej, instytucjonalnej i gospodarczej. Dni Skandynawskie stały się marką - jedynym wydarzeniem skandynawskim w Polsce o tak szerokim spektrum i różnorodności wydarzeń towarzyszących nie tylko dla biznesu, ale i mieszkańców. Współpraca zaangażowanych w wydarzenie miejskich spółek, instytucji kultury, Uniwersytetu Szczecińskiego potwierdza dużą skalę przedsięwzięcia i szeroką grupę odbiorców. Utworzenie połączenia lotniczego Szczecin - Sztokholm jest potwierdzeniem intensyfikacji relacji Szczecin - Skandynawia.

Linki
Galeria