Projekt

Kontynuacja działań polegających na tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza sektora nowoczesnych usług i wsparcie dla biznesu lokalnego
Stan realizacji
Akcja pustostan
Czas realizacji
30-12-2015 - 30-12-2015
Opis

Celem projektu pn. „Akcja pustostan” było zmniejszenie ilości pustych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy, poprzez obniżenie kosztów ich wynajmu. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oferował dzierżawę jedenastu lokali użytkowych, w których stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 wynosiła tylko 1 zł netto. Przetarg miał wyłonić najemców na wolne lokale usługowe, które od dłuższego czasu stały puste. Obniżona stawka czynszu była zachętą do wynajęcia lokali. W ofercie ZBiLK znajdowały się lokale położone w śródmieściu Szczecina, w północnych dzielnicach miasta i na Pogodnie. Powierzchnie dostępnych lokali były zróżnicowane –od 13,22 m2 do 62 m2. Przedsiębiorca, który wygrał przetarg (zaproponował najwyższą stawkę czynszu) podpisywał ze ZBiLK umowę najmu, a następnie odbierał klucze i przystosowywał lokal do potrzeb prowadzonej działalności. W lokalach można było prowadzić działalność związaną z handlem i usługami. Rodzaj działalności nie mógł powodować uciążliwości dla otoczenia.
Akcja została zakończona, ze względu na brak zainteresowania pomimo przeprowadzania akcji promocyjnej i zastosowania preferencyjnej stawki czynszu.

Linki