Projekt

Kontynuacja działań polegających na tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza sektora nowoczesnych usług i wsparcie dla biznesu lokalnego
Stan realizacji
Utworzenie wspólnego zespołu prezydencko-marszałkowskiego (z szefem w randze pełnomocnika Prezydenta) do spraw pozyskiwania inwestorów w ścisłej współpracy z COIiE
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

W ramach działań polegających na tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza sektora nowoczesnych usług i wsparcie dla biznesu lokalnego realizowane są zadania przez powołane do tego jednostki: ze strony Urzędu Marszałkowskiego COIiE oraz ARMS ze strony Gminy Miasto Szczecin, pod nadzorem Zastępcy Prezydenta - Daniela Wacinkiewicza.