Projekt

Kontynuacja działań polegających na tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza sektora nowoczesnych usług i wsparcie dla biznesu lokalnego
Stan realizacji
Wsparcie dla młodych przedciębiorców: wprowadzenie „Karty Młodego Przedsiębiorcy”, program grantowy
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Karta Młodego Przedsiębiorcy, znana również jako Szczecińska Karta Start-Upa, jest programem zainicjowanym przez Spółkę Fundusz, w oparciu o koncepcję, wynikającą z założeń Programów Strategicznych, przyjętych przez władze Miasta Szczecin. Program stanowi odpowiedź na wszelkiego rodzaju wątpliwości i obawy Szczecinian, którzy zamierzają wdrożyć własny, często nowatorski pomysł. Odbiorcą projektu może być przedsiębiorca dopiero rozpoczynający swoją działalność, chcący uniknąć marginalizacji oraz wykluczenia gospodarczego. Koncepcja programu zakłada oparcie się na dwóch głównych filarach strategicznych. Każdy z nich, odnosi się do oddzielnej grupy odbiorców, wyselekcjonowanych według statusu zatrudnienia i aktywności gospodarczej. Założenia opierają się na dobrowolnej inicjatywie przedsiębiorców o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku gospodarczym. Z tego względu bardzo ważny jest właściwy dobór potencjalnych partnerów oraz przekonanie ich o istocie i korzyściach płynących z uczestnictwa w programie.
Program grantowy
Misją programu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, dzięki nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom naukowym. System Grantowy jest wielopłaszczyznową koncepcją, której wdrożenie wiązało się z podjęciem wielu działań adaptacyjnych, w tym opracowanie formularzy zgłoszeniowych, aktualizację i dostosowanie funkcjonujących dotychczas regulaminów oraz wdrożenie kampanii promocyjnej. Idea angażuje wiele środowisk funkcjonujących na terenie miasta, skłaniając ich do współdziałania i kooperacji, które są podstawą do wzrostu konkurencyjności lokalnych firm oraz rozwoju gospodarczego Gminy Miasto Szczecin.

Linki