Projekt

Kontynuacja działań polegających na tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza sektora nowoczesnych usług i wsparcie dla biznesu lokalnego
Stan realizacji
Szczecińska Strefa Przemysłowa „Trzebusz – Dunikowo”
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i generowania nowych miejsc pracy to jedno z ważniejszych zadań postawionych przed samorządem. W odpowiedzi na tę potrzebę, podjęto decyzję o utworzeniu w Szczecinie Strefy Przemysłowej „Trzebusz - Dunikowo”. Strefa ta znajduje się w prawobrzeżnej części Szczecina. Dzięki doskonałemu położeniu (bezpośrednie połączenie z autostradą A6, z Europą Zachodnią i drogą S3 z systemem dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, bliskie sąsiedztwo z portem oraz lotniskiem w Goleniowie) stanowi atrakcyjną lokalizację dla potencjalnych inwestorów. Tereny Strefy zostały w pełni przygotowane pod zabudowę usługową, produkcyjną, magazynową, a także różnego rodzaju składy, bazy transportowe. Potencjalni inwestorzy mogą skorzystać z przygotowanych zachęt inwestycyjnych, takich jak na przykład zwolnienia z podatku CIT, czy też podatku od nieruchomości.

Linki
Galeria