Projekt

Kontynuacja działań polegających na tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza sektora nowoczesnych usług i wsparcie dla biznesu lokalnego
Stan realizacji
Wsparcie dla firm branży informatycznej
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Wsparcie dla firm branży informatycznej polega na współpracy administracji samorządowej (Technopark Pomerania) z Uniwersytetem Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Akademią Morską. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw opartych na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ICT.
Program w swoich założeniach zawiera problemy zdiagnozowane w Strategii rozwoju Szczecina 2025. Propozycja bazuje na doświadczeniach i dobrych praktykach polskich oraz zagranicznych ośrodków wspierania innowacji. Wykorzystuje w szczególności wiedzę i potencjał lokalnych instytucji otoczenia biznesu, wyspecjalizowanych we wspieraniu rozwoju innowacyjnych firm, komercjalizacji wyników prac naukowo - badawczych oraz finansowaniu takich przedsięwzięć, które na przestrzeni lat 2004-2013, dostosowały swoją ofertę do potrzeb lokalnego biznesu. Program jest realizowany w ramach zadań statutowych Technoparku Pomerania - Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny.

Linki