Projekt

Funkcjonowanie branży morskiej i logistycznej
Stan realizacji
Strefa Północ
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Szczecin, z uwagi na swoje położenie przy granicy oraz blisko akwenu morza Bałtyckiego, pozostaje niewątpliwie jednym z większych ośrodków gospodarczych kraju. Jest także miastem, które zdało sobie sprawę, że aby urzeczywistnić swój potencjał, musi ożywić Północną cześć Szczecina. Znaczne obszary tego regionu są doskonałym fundamentem do poprawy rozwoju gospodarczego miasta, obniżenia bezrobocia i podniesienia statutu społecznego tamtejszych mieszkańców.
Aktywnie wspierając działania podejmowane na rzeczy rozwoju Całej Metropolii Szczecińskiej, rozpoczęto przygotowanie właściwego programu, przygotowywanego w porozumieniu z Urzędem Miasta Szczecin oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Zarządem Budynków Lokali Komunalnych czy z Domem Kultury „Klub Skolwin”. Jest to kompilacja działań, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie zatrudnienia, aktywizację osób bezrobotnych, udzielanie szeroko rozumianego wsparcia inwestorom, a także integrację lokalnej społeczności.
W zakresie projektu podjęto takie działania, jak: realizacja Kampanii Szczecin Rekrutuje, wykonanie czynności promocyjno – informacyjnych, w ramach Kampanii Miasto Oferuje, stworzenie katalogu terenów inwestycyjnych będących w posiadaniu Spółki, wspieranie działań polegających na prowadzeniu aktywnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy Północ.

Linki