Projekt

Funkcjonowanie branży morskiej i logistycznej
Stan realizacji
Morska Strefa Przemysłowa
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Projekt pn. „Morska Strefa Przemysłowa” zakłada pomoc przedsiębiorcom zrzeszonym w Klastrze Morskim w zagospodarowaniu terenów postoczniowych, poprzez udzielenie wsparcia organizacyjnego, działania planistyczne (w tym współdziałanie w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów postoczniowych) oraz działania doradczo-konsultacyjne, w tym:
-konsultacje z przedsiębiorcami z branży gospodarki morskiej i otoczenia poprzez powołanie Zespołu ds. gospodarki morskiej i logistyki, Zachodniopomorskim Klastrem Morskim, Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego, Radą Interesantów Portu, Krajową Izbę Gospodarki Morskiej- Oddział Szczecin,
-inicjacja i wsparcie działań administracji morskiej i ZMPSiŚ w zapewnieniu infrastruktury niezbędnej do utrzymania głębokości toru wodnego i akwenów portowych,
-wspieranie inicjatyw branży okrętowej w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
-wsparcie działań służących właściwemu zarządzaniu torem wodnym,
-podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem LOG „Odroujście” zrzeszającym inwestorów zlokalizowanych w Strefie Przemysłowej Północ w sprawie budowy drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej,
-przejęcie połączenia mostowo-drogowego łączącego Wyspę Ostrów Brdowski i Wyspę Gryfia z ul. Ludową.