Projekt

Funkcjonowanie branży morskiej i logistycznej
Stan realizacji
Węzeł Łasztownia – nowy wjazd do portu
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Węzeł Łasztownia to projekt, którego głównym celem jest modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie. W ramach inwestycji dojdzie do przebudowy układu drogowego w rejonie Międzyodrza. Wybudowana zostanie nowa przeprawa przez Odrę, tzw. Most Kłodny oraz przebudowany zostanie układ drogowy, obejmujący obszar wysp Międzyodrza, terenów nad Odrą, lewobrzeżnej części miasta Szczecin oraz terenów portowych.
Zaplanowane prace zostały podzielone na następujące etapy:
-Etap I - Budowa mostu Kłodnego, budowa ronda na ulicy Energetyków;
-Etap II - Budowa pozostałego układu drogowego na terenie Międzyodrza, tj. ulice: Hryniewieckiego, Logistyczna, Kujota, Rybnicka, św. Floriana, Celna, Bytomska, Bulwar Gdański;
-Etap III - Budowa Górnośląskiej, Basenowej oraz Gdańskiej.
Realizacja tej inwestycji wniesie nową jakość, w zakresie ruchu pojazdów po prawej stronie Odry. Przede wszystkim, zrealizowany zostanie alternatywny przejazd do miasta, poprzez układ drogowy prowadzący przez Łasztownię i Most Kłodny. Inwestycja pozwoli również na lepsze skomunikowanie Miasta z samą Łasztownią, dzięki czemu ten atrakcyjny obszar stanie się bardziej dostępny dla mieszkańców i turystów. Budowa nowego układu drogowego przyczyni się również, w znacznym stopniu, do poprawy płynności ruchu pojazdów z jednoczesnym umożliwieniem i usprawnieniem dostępu do Portu.

Linki
Galeria