Projekt

Szeroko pojęta jakości życia w mieście tj. odpoczynek i rekreacja, ekologia, kultura, sport i rekreacja oraz turystyka
Stan realizacji
Utworzenie Centrum Kultury Technicznej przy Muzeum Techniki i Komunikacji
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Projekt zakładał przebudowę i dostosowanie ostatniej części dawnej zajezdni tramwajowej Niemierzyn do celów muzealnych, jako Centrum Kultury Technicznej. Zadaniem projektu było uzyskanie przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, pełnej zdolności realizacji zadań statutowych, szczególnie w zakresie edukacji muzealnej, popularyzacji wiedzy technicznej i kultury.Ze względu na nieuzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, w okresie wsparcia 2014 – 2020, odstąpiono od realizacji projektu.

Linki
Galeria