Projekt

Szeroko pojęta jakości życia w mieście tj. odpoczynek i rekreacja, ekologia, kultura, sport i rekreacja oraz turystyka
Stan realizacji
Teatr Letni
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

W 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie.
Zakres planowanych prac obejmuje budowę nowego zadaszenia, przebudowę widowni i sceny, infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem zachowania walorów krajobrazowych parku im. Jana Kasprowicza.

Linki
Galeria