Projekt

Szeroko pojęta jakości życia w mieście tj. odpoczynek i rekreacja, ekologia, kultura, sport i rekreacja oraz turystyka
Stan realizacji
ECOzmiany
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Projekt pn. „ECOzmiany” to ważny element strategii Floating Garden ukazujący Szczecin, jako atrakcyjną do życia, ekologiczną metropolię. W tym celu prowadzone są działania zwiększające świadomość ekologiczną (już na etapie nauczania przedszkolnego) - uświadamianie potrzeby poszanowania otoczenia, redukcji kosztów zużycia energii i oszczędzania wody oraz zrozumienia konieczności przetwarzania odpadów. Poza tym sukcesywnie budowana jest „społeczność Floating Garden”, m.in.: poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, aktywne wykorzystanie środków zewnętrznych (unijnych lub wynikających z zaangażowania partnerów) i tworzenie stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych. Podjęte działania w zakresie projektu to m.in.: akcja „Misja dzieci - Szczecin bez śmieci”, program „Zieleń dla Szczecina – Zostań Opiekunem Drzewa” zakładający zwiększenie zasobów zieleni na terenie Miasta Szczecin, program miejski pn. KLIMAT DLA ZDROWIA.

Linki
Galeria