Projekt

Szeroko pojęta jakości życia w mieście tj. odpoczynek i rekreacja, ekologia, kultura, sport i rekreacja oraz turystyka
Stan realizacji
Projekt Wodna Brama Europy
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Projekt pn. „Wodna Brama Europy” zakłada rozwój turystki wodnej, w oparciu o Port Jachtowy Szczecin i potencjał szlaków wodnych Zachodniej Europy. Głównym celem zadania jest wzrost liczby turystów, prowadzący do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów w sektorach turystyki i usług okołoturystycznych (baza noclegowa, gastronomiczna, sektor atrakcji turystycznych, w tym turystyka wodna, informacja i przewodnictwo, sprzedaż pamiątek). Pośród dotychczas podjętych działań można wymienić organizację imprezy pn. Szczecin Warm Up - regaty z cyklu Polish Match Race Tour w Porcie Jachtowym Szczecin, wyłonienie Laureatów Nagród Żeglarskich oraz zorganizowanie Gali Żeglarskiej.

Linki
Galeria