Projekt

Szeroko pojęta jakości życia w mieście tj. odpoczynek i rekreacja, ekologia, kultura, sport i rekreacja oraz turystyka
Stan realizacji
Turystyczny Szczecin
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Szczecin to wyjątkowe miasto, które ma wiele do zaoferowania – nie tylko swoim mieszkańcom, ale również turystom. Warto to wykorzystać i pokazać wszystkim to, co w stolicy Pomorza Zachodniego jest najpiękniejsze. „Turystyczny Szczecin” to zadanie, które polega na kontynuacji i rozwoju programu kooperacji z lokalnymi touroperatorami, restauratorami, hotelami. To także integracja środowiska z branży turystycznej i instytucji kultury, poprzez wspólne przedsięwzięcia takie jak tworzenie nowych ofert pakietowych oraz łączenie istniejących ofert turystycznych. Głównym celem projektu jest współpraca na rzecz rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych, podnoszących atrakcyjność turystyczną Szczecina. Wszelkie podejmowane działania mają doprowadzić do wzrostu liczby turystów, prowadzącego do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu dochodów w sektorach turystyki i usług około turystycznych. Dzięki zwiększonej liczbie gości odwiedzających Szczecin, a co za tym idzie zwiększonymi dochodami, możliwy będzie rozwój turystycznego przemysłu. Dla miasta oznacza to nie tylko nowe miejsca pracy, ale również wzrost gospodarczy. Dotychczas podjęto takie działania, jak m.in.: promocja szczecińskiej karty turystycznej, ankietyzacja uczestników Zlotu Wielkich Żaglowców, renowacja oznaczeń Miejskiego Szlaku Turystycznego, zwiększenie rozpoznawalności Centrów Informacji Turystycznej.

Linki
Galeria