Projekt

Zapewnienie ładu przestrzennego i odpowiedniej jakości przestrzeni publicznej
Stan realizacji
Priorytet dla prac planistycznych w obszarach Miasta z zabudową historyczną (Pogodno, Stare Miasto-Starówka, Centrum, Dąbie) oraz osiedli mieszkaniowych z tzw. „wielkiej płyty”
Czas realizacji
08-12-2014 - 30-12-2018
Opis

Aktualne pokrycie mpzp wynosi 53,34 % powierzchni administracyjnej miasta Szczecin. Na 2008 ha przeznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele produkcji, składów i usług, mpzp pokrywają aktualnie 83,32% ich powierzchni. Oznacza to, że w tych obszarach poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chronimy tereny produkcyjne przed innymi formami zagospodarowania (np. na cele mieszkaniowe). Stabilne warunki dla zagospodarowywania terenów, poprzez jasno określone w planach zasady zagospodarowania, ułatwiają również pozyskiwanie kapitału niezbędnego dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych. W ramach realizacji projektu uchwalono plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące obszarów m.in: Pomorzany-Nad Odrą, Bolinko-Kadłubka, Bolinko - E.Plater – Kościół, Turzyn – Szwoleżerów, Gumieńce-Krakowska 2, Pomorzany-Dunikowskiego, Stare Miasto - Starówka - Rynek Nowy, Niebuszewo 2, Grabowo - Jana Kazimierza, Arkońskie - Niemierzyn – Szpital, Załom – Kasztanowe, Pogodno-Taczaka, Majowe – Łubinowa, Żelechowa-Grzymińska, Załom-Kasztanowe, Park Kasprowicza-Jasne Błonia, Pogodno – Reymonta, Świerczewo – Przyjaźni, Stare Dąbie.