Projekt

Zapewnienie ładu przestrzennego i odpowiedniej jakości przestrzeni publicznej
Stan realizacji
Wprowadzenie katalogu mebli miejskich i katalogu nawierzchni
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Katalog Mebli Miejskich oraz Katalog Nawierzchni to wyznacznik działań prowadzonych w Szczecinie. Z dokumentów wynika m.in. wygląd ławek miejskich, koszy, słupków, stojaków na rowery, a nawet chodników w poszczególnych częściach miasta, które zostało podzielone na 7 stref.Z katalogów korzystają nie tylko wydziały, jednostki miejskie i spółki, dla których jest on obowiązkowy, ale również prywatni inwestorzy, którym jest zalecany. Katalog został stworzony po to, by uzyskać w przestrzeni miejskiej spójność estetyczną i jak najwyższą jakość wykonania mebli i nawierzchni, w przestrzeni publicznej. Porządkuje on elementy w zestawy i wskazuje możliwość użycia danego zestawu, w określonej części miasta. Elementów można używać również rozłącznie. Dokument nie przesądza o sposobie aranżacji konkretnej przestrzeni i warunkach montażu. Katalog to jednak nie tylko chodniki, ale również elementy wykończeń, zjazdy i oznakowania (w tym przejścia dla osób niewidomych i niedowidzących). Dokumenty mają formę otwartą, co umożliwia ich ewentualne poszerzenie, w przyszłości.

Linki
Galeria