Projekt

Zapewnienie ładu przestrzennego i odpowiedniej jakości przestrzeni publicznej
Stan realizacji
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez „sztukę ulicy” – StreetArt
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Pracownicy i studenci Akademii Sztuki szkoły plastycznej oraz artyści ulicy zmieniają przestrzeń publiczną. Dzięki graficiarzom stare, zaniedbane kwartały i podwórka, zyskują nowe oblicze. Projekt pn. „streetArt” zakłada aktywizację mieszkańców i poprawę jakości otaczających ich przestrzeni, poprzez różnego rodzaju działania artystyczno-warsztatowe.

Linki
Galeria