Projekt

Zapewnienie ładu przestrzennego i odpowiedniej jakości przestrzeni publicznej
Stan realizacji
Zwiększenie puli środków na program „Zielone podwórka” oraz wprowadzenie programu „Zielone przedogródki”;
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Program pn. „Zielone podwórka” oraz „Zielone przedogródki” daje możliwość ubiegania się zainteresowanym wspólnotom o dofinansowanie kosztów wykonania prac i zakupu materiałów, związanych z wykonaniem nasadzeń zieleni, postawieniem ławek i innych elementów małej architektury, budową lokalnych placów zabaw, małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, budową nowych nawierzchni, drenażu terenu itp. W wyniku przeprowadzonych prac znacząco poprawia się estetyka i funkcjonalność terenów między budynkami. Niewątpliwie ma to pozytywny wpływ na porządek otaczającej nas przestrzeni i spójny wizerunek miasta.

Linki
Galeria