Projekt

Zapewnienie ładu przestrzennego i odpowiedniej jakości przestrzeni publicznej
Stan realizacji
Projekty dzielnicowe: Północ, Śródmieście, Prawobrzeże, Zachód
Czas realizacji
08-12-2014 - 30-12-2018
Opis

Wychodzenie naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności to jeden z priorytetów, realizowanych co roku przez miasto. Poprzez opracowanie i stopniowe wdrażanie projektów społecznych i infrastrukturalnych na terenie osiedli, możliwe jest nie tylko usprawnienie współpracy i koordynacji działań służb komunalnych, ale również zacieśnienie współdziałania jednostek miejskich. W ramach zadania udało się m.in. wybudować, cieszący się popularnością Park Majowe, wyremontować most Cłowy, przebudować chodniki na ul. Rugiańskiej, a także zamontować nowoczesne i energooszczędne oświetlenie typu LED, na kilku szczecińskich ulicach (Rugiańskiej, Ceglanej i Miedzianej).

Linki