Projekt

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Stan realizacji
Stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Mieście, m.in. poprzez monitoring
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina zdecydowano o rozbudowie i integracji systemu Monitoringu Miejskiego. Rozmieszczenie kamer i ich ilość będzie wynikiem realizowanej analizy, której celem jest zbadanie technicznych możliwości instalacji w określonych lokalizacjach, dostępności transmisji danych itd. Wstępnie przewiduje się, że system inteligentnej analizy obrazu obejmie w pierwszym etapie 40 miejsc. Dodatkowo, w ramach realizacji zadania zmodernizowano również System Wspomagania Dowodzenia Komendy Miejskiej Policji, zainstalowano 15 nowych kamer monitoringu miejskiego w newralgicznych punktach miasta, zakupiono 23 kompletne stanowiska do monitoringu z pełnym sterowaniem w miejskich jednostkach (tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Tramwaje Szczecińskie, Straż Miejska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Straż Pożarna) oraz zmodernizowano system monitoringu Policji.

Galeria