Projekt

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Stan realizacji
Rozwój zadań Straży Miejskiej, w szczególności poprzez projekty „Strażnik osiedlowy” oraz „Strażnik szkolny”
Czas realizacji
08-12-2014 - 30-12-2018
Opis

Zgodnie z regulaminem Straży Miejskiej w jej strukturach funkcjonują tzw. „Strażnicy osiedlowi” oraz „Strażnicy szkolni”. Do realizacji zadań wyznaczono 37 strażników (po minimum 1 osobnie na dane osiedle) oraz 12 strażników szkolnych do realizacji zadań profilaktycznych w szczecińskich placówkach oświatowych. Straż Miejska Szczecin realizuje ww. zadanie, poprzez utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i radnymi osiedlowymi w zakresie poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie osiedla oraz poprzez współpracę z właścicielami i zarządcami nieruchomości w utrzymaniu czystości i porządku. Strażnicy, w ramach swojej pracy mają też zapobiegać zjawiskom patologii społecznej.

Linki
Galeria