Projekt

Mieszkalnictwo i polityka czynszowa
Stan realizacji
Stworzenie programu oddłużeniowego dla dłużników czynszowych, w szczególności przewidującego możliwość odpracowania długu.
Czas realizacji
30-12-2014 - 30-12-2018
Opis

Celem programu było stworzenie nowych instrumentów pomocy lokatorom mieszkań komunalnych w spłacie zadłużenia. Jedną z możliwości, która miała wchodzić w skład programu było odpracowanie zadłużenia u przedsiębiorców, którzy nawiązaliby współpracę z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych oraz Towarzystwem Budownictwa Społecznego. ZBiLK oraz TBS podjęły działania w kierunku poszukiwania potencjalnych przedsiębiorców, którzy chcieliby zatrudniać u siebie dłużników. Pomimo informowania i zachęcania dłużników do udziału w programie nie spotkał się on z zainteresowaniem i nie przyniósł oczekiwanych efektów. Obecnie ZBiLK kontynuuje współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy i Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego.