Projekt

Mieszkalnictwo i polityka czynszowa
Stan realizacji
Wsparcie funduszu pożyczkowego dla wspólnot mieszkaniowych w związku z działaniami remontowymi
Czas realizacji
30-12-2014 - 30-12-2018
Opis

Celem zadania było dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego na wsparcie wspólnot mieszkaniowych, podejmujących działania remontowo-modernizacyjne. Środki finansowe zostały przekazane przez Gminę, na rachunek bankowy Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w ramach podnoszonego kapitału zakładowego. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy jest instytucją wspierającą lokalnych przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe i organizacje pozarządowe poprzez udzielanie pożyczek. Beneficjentami dotacji mogły być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ze Szczecina, gminy ościenne i powiat stargardzki, które chciały realizować projekty miejskie, o charakterze rewitalizacyjnym. Projekty mogły dotyczyć całego województwa, ale musiały być powiązane z terenami objętymi Zintegrowanym Planem Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. W Szczecinie obszary te są wyszczególnione m.in. w Lokalnym Programie Rewitalizacyjnym. Przedsiębiorcy doceniają SFP za proste i nowoczesne rozwiązania, które często wygrywają ze skomplikowanymi procedurami stosowanymi przez instytucje finansowe. Pożyczki były preferencyjnie oprocentowane, w granicach 1-2 procenta i były udzielane na okres nawet 17 lat, co jest ofertą niespotykaną na polskim rynku. Pożyczkobiorca nie ponosił żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki i mógł skorzystać z 2-letniej karencji w spłacie kapitału. W latach 2015 - 2017 Spółka udzieliła Wspólnotom Mieszkaniowym 34 pożyczki na łączną kwotę 7.319.086 zł.

Linki
Galeria