Projekt

Odpowiedzialność społeczna
Stan realizacji
Utworzenie nowego przedszkola na Prawobrzeżu
Czas realizacji
11-12-2017 - 11-12-2017
Opis

Zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym to jedno z większych wyzwań stojących obecnie przed włodarzami miast. Ostatnie zmiany w systemie oświaty zmusiły polskie samorządy do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Co roku Szczecin radzi sobie z tym wyzwaniem poprzez rozbudowę sieci placówek, tworzenie kolejnych miejsc opieki dla najmłodszych szczecinian oraz zrównanie warunków panujących w szczecińskich „zerówkach” i przedszkolach, aby możliwe było zapewnienie odpowiedniej opieki dla wszystkich zainteresowanych dzieci.
W roku szkolnym 2018/2019 przygotowano 11 507 miejsc, w tym:
- w przedszkolach publicznych: 7727
- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: 3780.
Natomiast na rok szkolny 2019/2020 miasto przygotowało, zgodnie z zaplanowanymi inwestycjami, zwiększenie miejsc w przedszkolach publicznych o 650.
W ramach projektu zrealizowano inwestycję polegająca na przebudowie budynku Centrum Kształcenia Sportowego, która została zakończona 29.08.2018r. Prace obejmowały m.in. wykonanie nowych pomieszczeń, toalet, szatni, instalacji elektrycznej i sanitarnej. Nowy oddział przedszkolny pomieści 200 dzieci.