Projekt

Odpowiedzialność społeczna
Stan realizacji
Wsparcie funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest rola seniorów w życiu społeczności, podjęto decyzję o realizacji zadania nieinwestycyjnego, polegającego na wspieraniu funkcjonowania na terenie Szczecina tzw. Uniwersytetu III Wieku. Wykonanie projektu polega na stwarzaniu odpowiednich warunków do aktywności i pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i promowaniu idei uczenia się przez całe życie. Program realizowany jest między innymi poprzez kontynuowanie dotychczas podejmowanych zadań na rzecz seniorów pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Szczecin”, ogłaszanie różnorodnych konkursów, dzięki którym możliwa jest aktywizacja i integracja osób starszych oraz wspieranie działalności Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podjęto działania, celem utworzenia Centrum Seniora w Szczecinie. Efektem realizacji zadania jest m.in utworzenie Uniwersytetu III Wieku w prawobrzeżnej części Szczecina, jak również zorganizowanie Jubileuszu 40-lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, utworzenie i uruchomienie Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Seniora w lokalu usytuowanym przy Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie.

Linki
Galeria