Projekt

Odpowiedzialność społeczna
Stan realizacji
Budowa nowego Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Ze względu na potrzebę adaptacji budynku planowanego domu pomocy społecznej, w tym konieczność ulokowania pacjentów na niekorzystnych dla nich poziomach oraz koszty, które byłyby niewspółmierne do pożądanego efektu, miasto odeszło od próby Budowy nowego Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera. Dla dobra pacjentów zdecydowano się na optymalizację systemu wsparcia dla osób starszych w GMS. Celem tego zadania jest rozwój alternatywnych dla domów pomocy społecznej form opieki całodobowej, bardziej akceptowalnych przez osoby starsze, w szczególności:
1. rozwój zasobu mieszkań chronionych, rozwój systemu mieszkalnictwa wspomaganego we współpracy z STBS i TBS Prawobrzeże, promowanie idei rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.
2. Optymalizacja funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia poprzez m.in.: profilowanie pracy ośrodków wsparcia dziennego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wsparcie osób z demencją, w tym chorobę Alzheimera oraz niepełnosprawność (osoby niewidome, niedosłyszące i inne); zlecanie prowadzenia ośrodków wsparcia organizacjom pozarządowym; poszerzanie zakresu usług ośrodka na rzecz wsparcia osób w środowisku zamieszkania;
3. opracowanie polityki senioralnej uwzględniającej wsparcie osób z chorobami otępiennymi, we współpracy ze specjalistami i organizacjami pozarządowymi.
W ramach programu przystosowano 2 piętra Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej dla 60 osób chorych na chorobę Alzheimera. Ponadto wprowadzono „Bon opiekuńczy: Alzheimer75”.

Linki
Galeria