Projekt

Odpowiedzialność społeczna
Stan realizacji
Budowa żłobka miejskiego w ramach STBS
Czas realizacji
08-12-2014 - 30-12-2018
Opis

Stworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców Szczecina to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed miastem z zakresu polityki społecznej i oświaty. Ze względu na brak odpowiedniego terenu pod budowę żłobka przy ul. Kadłubka/Kormoranów w celu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc opieki dla dzieci do lat 3, podjęto decyzję o współpracy ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego i budowę żłobka w ramach realizacji I etapu Osiedla mieszkaniowego „Wrzosowe wzgórze” przy ul. Szosa Polska w Szczecinie, który przyjmie ok. 60 dzieci. W projekcie budżetu Miasta na 2018 rok ujęto środki finansowe (wkład finansowy do Szczecińskiego TBS) na wykonanie stanu deweloperskiego budynku, w którym w przyszłości otwarty zostanie żłobek. Planowane zakończenie robót – maj 2019.
Niezależnie od powyższego w ramach tworzenia nowych miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców Szczecina, a także wsparcia dla rodziców w tym zakresie Gmina Miasto Szczecin we współpracy ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego prowadzi prace związane z budową żłobka przy ulicy Getta Warszawskiego z planowaną liczbą 30 nowych miejsc. Ponadto miasto realizuje programy pozwalające na zwiększenie o 205 liczby dostępnych miejsc w ramach:
1. Unijnego projektu RPO pt. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”:
-Żłobku nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 - 15 miejsc
-Żłobku nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza 61 - 23 miejsca
-Żłobku nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3 - 32 miejsca.
2. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 w:
-Żłobku Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 - 60 miejsc
-Żłobku Nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12 - 40 miejsc
-Żłobku Nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3 - 35 miejsc.
W wyniku podjętych i zaplanowanych działań między 2018 a 2021 rokiem powstanie około 295 miejsc w żłobkach.

Linki
Galeria