Projekt

Odpowiedzialność społeczna
Stan realizacji
Szczecin Przyjazny Rodzinie
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Działania z zakresu polityki społecznej to jedno z najważniejszych zadań stojących przed samorządem. Jednym z elementów, który doskonale wpisuje się w ten obszar jest Program Szczecin Przyjazny Rodzinie. Jego celem jest wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących. Dodatkowo, jego beneficjenci mogą korzystać z różnych form ulg i udogodnień. W ramach Programu Szczecin Przyjazny Rodzinie funkcjonują: Szczecińska Karta Rodzinna oraz Szczecińska Karta Seniora, uprawniające ich posiadaczy do korzystania z obszernego katalogu zniżek, oferowanych przez Partnerów Programu. Do projektów realizowanych w ramach Programu zalicza się również Bon Opiekuńczy. Gmina nawiązała współpracę z Bankiem Światowym, w zakresie przeprowadzenia ewaluacji świadczenia. Zorganizowano oraz zrealizowano VI Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Szczecinie. Program ulega stałej modyfikacji, celem rozszerzenia katalogu ulg, zniżek oraz ofert kierowanych do mieszkańców Szczecina. Realizowane zadanie ma charakter długofalowy i rozwojowy, stwarza warunki do stałej poprawy warunków życia szczecińskich rodzin, promocji modelu rodziny 2+2.

Linki
Galeria