Projekt

Infrastruktura, transport i komunikacja
Stan realizacji
Przebudowa ul. Hożej na odcinku od skrzyżowaniu z ul. Bogumińską do ul. Łącznej
Czas realizacji
01-01-2015 - 30-09-2018
Opis

Przebudowa ul. Hożej na odcinku od skrzyżowaniu z ul. Bogumińską do ul. Łącznej to kolejne zadanie, które w znaczącym stopniu ma poprawić istniejącą w Szczecinie infrastrukturę drogową. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na poszerzeniu istniejącej jezdni ul. Hożej, do szerokości 3,5 m dla każdego pasa ruchu wraz z wykonaniem połączenia ul. Bogumińskiej z istniejącym odcinkiem chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Łącznej. Zmodernizowany zostanie ciąg pieszy, pojawi się nowy chodnik oraz jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Ponadto w ramach inwestycji w ciągu ul. Hożej wykonane zostaną stanowiska postojowe dla pojazdów osobowych.

Linki