Projekt

Infrastruktura, transport i komunikacja
Stan realizacji
Rozwój metropolitalnego systemu rowerowego
Czas realizacji
08-12-2014 - 30-12-2018
Opis

Projekt rozwoju metropolitalnego systemu rowerowego zakładał przygotowanie zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. W ramach jego realizacji, połączone miały zostać ścieżki rowerowe, łączące gminy Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Docelowo sieć miała być połączona z transgranicznym systemem ścieżek rowerowych po stronie niemieckiej. W ramach zadania opracowana została „Koncepcja budowy systemu Szczecińskiego Roweru Metropolitalnego”. Z uwagi na rozbieżność celów poszczególnych partnerów, projekt zakończono na tym etapie.