Projekt

Infrastruktura, transport i komunikacja
Stan realizacji
Udział w projekcie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w oparciu o realizowane studium wykonalności
Czas realizacji
08-12-2014 - 30-12-2018
Opis

Utworzenie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zwiększy dostępność do transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dla Miasta Szczecin będzie stanowić uzupełnienie sieci transportu miejskiego, poprzez zintegrowanie z liniami tramwajowymi i autobusowymi. Wprowadzenie jednego biletu metropolitalnego na przejazd wszystkimi środkami transportu publicznego znacznie ułatwi mieszkańcom tego obszaru podróżowanie i zachęci do korzystania z niego. Budowa SKM wpłynie korzystnie na środowisko i zwiększy bezpieczeństwo w transporcie, poprzez zmniejszenie kongestii ruchu drogowego. Planowane jest tworzenie systemu węzłów przesiadkowych integrujących sieć SKM z liniami autobusów i busów, wyposażonych w parkingi typu Park&Ride, dla samochodów osobowych i rowerów (P&R i B&R). Węzły te będą przyjazne dla osób niepełnosprawnych, co wraz z zakupem nowoczesnego taboru zapewni dostępność do transportu publicznego. Połączenie siecią SKM istniejących i powstających stref przemysłowych w SOM, zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz spójność społeczną i gospodarczą województwa zachodniopomorskiego. Potwierdzone to zostało decyzją Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, poprzez ujęcie projektu budowy SKM w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Linki
Galeria