Projekt

Infrastruktura, transport i komunikacja
Stan realizacji
Analiza i aktualizacja dotychczasowego systemu komunikacji miejskiej
Czas realizacji
08-12-2014 - 30-12-2018
Opis

Dobra komunikacja miejska to taka, która odpowiada wymaganiom mieszkańców. W celu jej polepszenia, system jest dopasowywany w taki sposób, by służyć jak najlepiej pasażerom.Dostosowywanie siatki połączeń odbywa się tak, aby podstawą komunikacji był tramwaj, a autobusy zabezpieczały dowożenie pasażerów do tramwajów i z pętli do domów. W ramach realizacji projektu, dokonano reorganizacji siatki połączeń prawobrzeżnej części miasta.
Pośród dodatkowo podjętych działań można wymienić:
-uruchomienie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju;
-bieżąca analiza i monitorowanie funkcjonowania dostosowania linii autobusowych i tramwajowych,
-wprowadzanie korekt do rozkładów jazdy i ich modyfikacja - wprowadzenie zmian na trasach linii autobusowych i tramwajowych, w związku z zakończeniem wakacji, przywrócenie zimowych rozkładów jazdy, zwiększenie liczby kursów na linii autobusowej nr 68 od 01.08.2017r., skomunikowanie linii tramwajowej nr 6 z liniami autobusowymi nr 58 i 102 na pętli Gocław,
-przygotowanie nowej siatki połączeń autobusowo-tramwajowych, w związku uruchomieniem pętli autobusowej TURKUSOWA.

Linki