Projekt

Infrastruktura, transport i komunikacja
Stan realizacji
Stworzenie warunków do ograniczenia ciężkiego transportu tranzytowego w centrum Miasta
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Poprawa bezpieczeństwa, ograniczenie wjazdu przeciążonych pojazdów do miasta i uniknięcie niszczenia nawierzchni szczecińskich dróg to główne cele, które przyświecają stworzonemu systemowi wag preselekcyjnych. Wagi używane do pomiarów preselekcyjnych oparte są na działaniu specjalnego czujnika, Szczecin wykorzystuje czujniki piezoelektryczne. System wag preselekcyjnych, wbudowanych w nawierzchnię dróg, w granicach administracyjnych miasta, to system rejestrujący informacje o przybliżonym nacisku na każdą oś ciężarówki (oraz innego pojazdu), o jej masie całkowitej, wysokości, długości i szerokości. Jednocześnie umieszczona nad jezdnią kamera fotografuje pojazd wraz z tablicą rejestracyjną, a informacje o przekroczeniu norm otrzymuje Inspekcja Transportu Drogowego oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Uprawnienia do kontroli pojazdów oraz nakładania kar za popełnienie wykroczenia posiada Inspekcja Transportu Drogowego.
W Szczecinie wagi preselekcyjne działają w ciągu następujących dróg:
-ul. Gdańska (wjazd do miasta i wyjazd z miasta),
-ul. Zegadłowicza,
-ul. Krygiera,
-ul. Cukrowa.

Linki