Projekt

Infrastruktura, transport i komunikacja
Stan realizacji
Lobbing na rzecz budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina to inwestycja, której realizacja doprowadzi do zwiększenia przepustowości ruchu pojazdów dojeżdżających do Szczecina drogą krajową nr 10. Utworzenie tego połączenia drogowego, które od zachodniej strony obiegałoby Szczecin, umożliwi również wyprowadzanie ruchu pojazdów z centrum miasta. Istotną kwestią przemawiającą za koniecznością realizacji tego przedsięwzięcia jest dojazd do Polic oraz w rejon zakładów Grupy Azoty S.A. Obecna sieć drogowo-uliczna nie będzie w stanie sprostać stale wzrastającym potrzebom transportowym, dlatego konieczne jest wybudowanie nowych dróg i modernizacja tych już istniejących. Zadanie to obejmuje również realizację projektu związanego z budową przeprawy drogowej „Police-Święta”.

Linki