Projekt

Infrastruktura, transport i komunikacja
Stan realizacji
Modernizacja ul. Szafera, od al. Wojska Polskiego do ul. Szerokiej
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Skomunikowanie ze sobą, sprawną siecią połączeń drogowych i tramwajowych, większości szczecińskich osiedli, to główny cel, jaki został postawiony przed władzami samorządowymi. Dodatkowym czynnikiem, który wskazuje na konieczność usprawnienia ruchu jest pojawienie się hali widowiskowo-sportowej, z której w ramach wielu wydarzeń korzystają tysiące osób. Połączenie ulicy Szafera z Aleją Wojska Polskiego, pozwoli na swobodniejszy przepływ pojazdów, poprawi się przepustowość oraz bezpieczeństwo ruchu. W ramach prac przewidziano budowę dróg publicznych, chodników, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia ulic. Pojawi się również torowisko oraz pętla komunikacyjna wraz parkingiem Park&Ride przy hali.