Projekt

Infrastruktura, transport i komunikacja
Stan realizacji
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Kołłątaja do ul. Przyjaciół Żołnierza
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Miasto przyjazne dla mieszkańców to miasto zapewniające dobrą infrastrukturę drogową, pozwalającą na skrócenie czasu dojazdu w komfortowych warunkach.
Przebudowa ul. Warcisława miała na celu polepszenie istniejącej drogi, której jakość w efekcie przełożyła się na usprawnienie układu komunikacyjnego w północnych dzielnicach miasta. W ramach inwestycji przebudowano, zmodernizowano i poszerzono nawierzchnię. Dodatkowo pojawiły się nowo wybudowane zatoki dla autobusów, ścieżka rowerowa oraz chodniki.

Linki