Projekt

Działania zapewniające najwyższy poziom kształcenia
Stan realizacji
Akademicki Szczecin
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Akademicki Szczecin to realizowany wspólnie ze szczecińskimi uczelniami wyższymi projekt o charakterze promocyjno-informacyjnym, którego głównym celem jest wspieranie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego. W ramach podjętych działań rozpoczęto program „Innowacyjny Szczecin”, mający za zadanie rozwijanie umiejętności działania zespołowego, kreatywności, a także innowacyjności wśród dzieci i młodzieży. W ramach Akademickiego Szczecina realizowano także programy:
- „Dom dla Studenta”, poprzez który studenci na preferencyjnych warunkach mają możliwość wynajęcia pokojów, w lokalach należących do Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
- „Dom dla Absolwenta” zakłada wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowych i wykończonych "pod klucz" mieszkań, absolwentom najbardziej poszukiwanych kierunków szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz osobom zatrudnionym na terenie Szczecina w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju. Mieszkania czekają na informatyków, filologów, ekonomistów, fizyków, biotechnologów, specjalistów związanych z branżą morską oraz medyków.

Linki
Galeria