Projekt

Działania zapewniające najwyższy poziom kształcenia
Stan realizacji
Fakultety szczecińskie
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

„Fakultety szczecińskie” to program, który zakłada rozszerzenie podstawy programowej w szkołach gimnazjalnych i liceach o dodatkowe godziny zajęć z przedmiotów takich jak: „Wychowanie patriotyczno - obywatelskie”, czy „Mała Ojczyzna”, które obejmują historię Szczecina, elementy tożsamości oraz wizję rozwoju Miasta. Dotychczas, w ramach realizacji zadania opracowano scenariusze lekcji z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego (tzw. bank dobrych praktyk), które skierowane są do nauczycieli szczecińskich szkół. Przygotowane materiały zostały umieszczone w specjalnie przygotowanej zakładce pn. „Przestrzeń obywatelska” w Portalu Edukacyjnym. Stworzono również scenariusz lekcji wychowawczej, dotyczący postaw patriotycznych, w oparciu o treści zawarte w publikacji „Gryfy w Szczecinie”. Ponadto, przygotowano materiał dydaktyczny, opracowany we współpracy z zespołem redakcyjnym Magazynu Miłośników Szczecina „Szczeciner”, stanowiący pomoc dydaktyczną dla nauczycieli, w celu uzupełniania zajęć edukacyjnych z historii o wątki szczecińskie.

Linki
Galeria