Projekt

Działania zapewniające najwyższy poziom kształcenia
Stan realizacji
Rada Przemysłowo-Dydaktyczna przy Prezydencie Miasta
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Głównym celem, przyświecającym powołaniu Rady Przemysłowo-Dydaktycznej było opracowanie programu, którego zadaniem jest wspieranie kształcenia zawodowego, w ścisłej współpracy z pracodawcami. Dzięki przyjęciu tego typu rozwiązań, przyszli absolwenci szczecińskich szkół zawodowych, będą lepiej przygotowani do sprostania wymaganiom współczesnego rynku pracy. W ramach realizacji programu, opracowano i uruchomiono w Portalu Edukacyjnym oraz na stronach internetowych szczecińskich szkół zawodowych, wydzielony panel, związany z promocją szkolnictwa zawodowego - tzw. „Czas Zawodowców”. Zawiera on filmy lub inne materiały promujące kształcenie w poszczególnych zawodach oraz prezentuje ścieżkę dalszego kształcenia absolwenta gimnazjum. Efektem działania z obszaru Rady Przemysłowo-Dydaktycznej jest utworzone, z dniem 1 września 2017 r. Technikum Technologii Cyfrowych.

Linki