Projekt

Działania zapewniające najwyższy poziom kształcenia
Stan realizacji
Szczeciński Standard Językowy
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Stworzenie i poszerzanie spójnego i trwałego systemu kształcenia dwujęzycznego na każdym poziomie edukacji to główny cel, który przyświeca zadaniu pn. „Szczeciński Standard Językowy”. Zdając sobie sprawę z tego, jak ważna we współczesnym świecie jest znajomość języków obcych, podjęto decyzję o realizacji programu, który jest znany również jako „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola, do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”. Program, w którym biorą udział łącznie 53 placówki oświatowe (24 placówki działające na terenie Szczecina oraz 29 po stronie niemieckiej) oraz 321 nauczycieli (z tego 125 polskich), dofinansowany jest ze środków programu INTERREG VA.
W zakresie Nauczanie Języka Sąsiada dotychczas zrealizowano ponad 15 500 dodatkowych zajęć j. niemieckiego dla ponad 2070 dzieci w 24 placówkach. W okresie 09.2018 r. - 30.06.2020 r. przewiduje się zrealizować 28 239 godzin dodatkowej nauki dla 2335 dzieci, z czego 2070 dzieci bierze udział w projekcie od poprzedniego okresu. Zadanie kontynuowane będzie od 07.2020r. do 06.2022r. w 19 placówkach w Szczecinie dla 1645 uczniów.
Miejski program wspomagania nauki języka obcego w roku 2017/18 dedykowany był 1315 uczniom w szczecińskich szkołach. 10 uzdolnionych uczniów zostało objętych indywidualnym programem nauczania, 1482 dzieci w szkołach i 600 dzieci w przedszkolach zostało objętych działaniem "innowacje pedagogiczne". Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego zapewniono grupie 1600 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych.

Linki
Galeria