Projekt

Działania zapewniające najwyższy poziom kształcenia
Stan realizacji
Nauki ścisłe
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

We współczesnym świecie, widoczna jest wyraźna tendencja do poszukiwania pracowników, którzy posiadają wysokie kwalifikacje, z zakresu nauk ścisłych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, podjęto decyzję o wprowadzeniu programu edukacji z przedmiotów ścisłych, rozszerzającego obowiązującą podstawę programową w wybranych gimnazjach i szkołach średnich. W ramach realizacji projektu, wdrożono program "Repetytorium z geometrii" w oddziałach klas trzecich, funkcjonujących w szczecińskich gimnazjach (2488 uczniów). Dodatkowo, rozpoczęto realizację Programu „Mobilnych pracowni multimedialnych z tabletami” oraz wdrożono Program „Matematyczny Szczecin”. Dzięki nawiązaniu współpracy Miasta z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, młodzi mieszkańcy Szczecina mogą również korzystać z doskonale przygotowanej przestrzeni, jaką jest Centralne Międzyszkolne Laboratorium Fizyczne. Dzięki temu, uczniowie szczecińskich szkół, w odpowiednio przygotowanej przestrzeni i pod okiem specjalistów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, mogą m.in. przeprowadzać różnorodne eksperymenty i doświadczenia, zapoznawać się z otaczającymi nas zjawiskami i poszerzać swoją wiedzę o elementy, które nie są zawarte w podstawowym programie nauczania fizyki w szkołach.

Linki
Galeria