Projekt

Działania zapewniające najwyższy poziom kształcenia
Stan realizacji
Wsparcie dla kadry nauczycielskiej
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Celem projektu pn. „Wsparcie dla kadry nauczycielskiej” jest inspirowanie szczecińskiej kadry pedagogicznej do rozwoju kompetencji zawodowych (komunikacyjnych, językowych, cyfrowych). Dzięki podjętym działaniom nauczyciele „wyposażeni” w nowoczesną wiedzę i narzędzia będą mogli oferować jeszcze lepszą jakość kształcenia młodym mieszkańców Szczecina na każdym poziomie edukacji – tj. od żłobka, aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W ramach realizacji programu podjęto różnorodne kroki, które znacząco wpływają na jakość kształcenia w szczecińskich szkołach. Należą do nich między innymi:
- opracowanie katalogu przedsięwzięć propagujących matematykę w szczecińskich szkołach,
- stworzenie na Portalu Edukacyjnym zakładki dla osób zainteresowanych matematyką pod nazwą „Nauki ścisłe”, jako przydatnego i wygodnego narzędzia pracy i komunikacji dla nauczycieli matematyki z łatwym dostępem do wysokiej jakości materiałów dotyczących nauczania i popularyzacji „królowej nauk”,
- podjęcie współpracy z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach organizacji praktyk pedagogicznych,
- utworzenie adresu e-mail umożliwiającego stały kontakt nauczycieli matematyki z ekspertami,
- stworzenie programu „Bąbel matematyczny”, który rozwija myślenie matematyczne dzieci i jednocześnie stanowi wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
- organizowanie zajęć promujących aktywne i efektywne uczenie matematyki (lekcje otwarte dla szczecińskich matematyków) na każdym poziomie edukacji, które służą wymianie doświadczeń,
- zorganizowanie konferencji dla nauczycieli matematyki, prowadzenie różnorodnych spotkań, których celem jest wypracowanie założeń programu wsparcia nauczania matematyki, udzielanie indywidualnych konsultacji w Centrum Nauk Ścisłych oraz zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych „Inteligentne miasto”.

Linki