Projekt

Działania zapewniające najwyższy poziom kształcenia
Stan realizacji
Rozwój programów wsparcia dla uczniów
Czas realizacji
08-12-2014 - 30-12-2015
Opis

Dobra szkoła to taka, która ma na uwadze wszystkie potrzeby swoich uczniów i wspiera ich w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. Celem projektu było stworzenie systemu grantów edukacyjnych w pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, a także stworzenie programu zajęć wyrównawczych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz obarczonych dysfunkcjami. W ramach realizacji zadania w szczecińskich szkołach trwały i kontynuowane będą w latach kolejnych następujące projekty tj.: Repetytorium z geometrii, Matematyczny Szczecin, Mobilne pracownie multimedialne z tabletami, Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy. Dodatkowo kontynuowane są Miejskie Programy Jakościowe, wchodzące w skład grup programów, jak: IPN; Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym; Międzyszkolne Koła Przedmiotowe; Programy Wspierania Edukacji Uczniów z Trudnościami w Procesie Uczenia się oraz Ogrody Wyobraźni.

Linki