Projekt

Działania służące poprawie infrastruktury oświatowej
Stan realizacji
Lokum dla ucznia
Czas realizacji
08-12-2014 - 31-12-2018
Opis

Dobre warunki do nauki sprzyjają osiągnięciu sukcesów i zamierzonych planów. Nie dotyczy to jedynie szkół, ale również placówek, w których uczniowie mieszkający na co dzień poza Szczecinem, przebywają po zajęciach. Mając świadomość, jak ważne są odpowiednie warunki mieszkaniowe, podjęto decyzję o modernizacji funkcjonujących na terenie miasta burs i internatów. W ramach zadania, istniejące placówki poddawane są kompleksowym remontom, które nie tylko pozwolą na stworzenie optymalnych warunków bytowych dla młodzieży, pochodzącej spoza terenu Gminy, ale przede wszystkim zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów PPOŻ.
Ponadto, poprawa warunków w bursach i internatach, przyczyni się do zwiększonego zainteresowania ofertą szczecińskich szkół młodzieży, pochodzącej spoza Szczecina.

Linki