Projekt

Działania służące poprawie infrastruktury oświatowej
Stan realizacji
Przebudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie
Czas realizacji
01-07-2014 - 31-08-2015
Opis

Głównym celem Przebudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego była poprawa warunków, w których uczą się mali artyści. Dzięki przeprowadzonemu remontowi, dzieci zyskały przestrzeń dostosowaną do ich potrzeb. Inwestycja w Szkole Muzycznej obejmowała remont wnętrza budynku, elewacji zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu. W ramach prac przeprowadzono między innymi docieplenie piwnicy, poddasza i dachu, a także wymianę oraz remont podłóg oraz posadzek.
Prace konserwatorskie objęły sztukaterię, boazerię, kominki, witraż, wykończenie drewniane stropów w hallu oraz sali muzycznej. Odtworzono również pierwotną kolorystykę budynku. Wartość całej inwestycji zamknęła się w kwocie 4 738 588,00 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowiło prawie 75% kosztów przeprowadzonego remontu.
Obiekt został oddany do użytku w 2015 roku.

Linki
Galeria