Realizacja:

Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecina

Rozwój Szczecina oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców, to nadrzędny cel realizacji zadań wchodzących w skład Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina. Dokument ten jest wynikiem wielomiesięcznej pracy poprzedzonej konsultacjami Programu Szczecin 2020.

Porozumienie zostało utworzone przez Prezydenta, mieszkańców Szczecina i radnych Rady Miasta Szczecin. Zawarte w nim zostały priorytetowe zadania, przeznaczone do realizacji w latach 2014-2018, mieszczące się w czterech sferach społecznych: Praca, Edukacja, Otoczenie oraz Współdecydowanie. Tym samym porozumienie objęło zadania z każdej dziedziny życia miejskiego, począwszy od projektów społecznych ukierunkowanych na wsparcie i edukację młodzieży, poprzez zadania związane z rozwojem biznesu, na dużych inwestycjach takich jak nowoczesny Aquapark kończąc.

Wszelkie podjęte działania pokazują, że dzięki współpracy można dokonać wiele dobrego na rzecz Miasta i jego mieszkańców.

*wskaźniki określają przybliżony stan realizacji i służą zobrazowaniu poziomu wykonania

Praca

Edukacja

Otoczenie

Współdecydowanie

Zadania
1/4

Zwiększenie roli rad osiedli w procesie inwestycyjnym Miasta

Celem zadania jest zwiększenie zaangażowania i współodpowiedzialności za decyzje podejmowane na poziomie społeczności lokalnych. Taka aktywność mogłaby przełożyć się na inicjowanie kolejnych...

zobacz

Budżet Obywatelski oraz Konsultuj Szczecin

Idei wprowadzenia w Szczecinie budżetu obywatelskiego przyświecał cel oddania mieszkańcom możliwości kreowania zmian w ich najbliższym otoczeniu. Projekt jest ściśle powiązany z zadaniem pn. ...

zobacz

Urząd non stop

Projekt „Urząd non stop” to odpowiedź na potrzeby mieszkańców Szczecina, którzy chętnie korzystali z tak zwanych „Wieczorów w Urzędzie”. Realizowany w ramach II Porozumienia Programowego dla...

zobacz

Alert Miejski

Dzięki aplikacji niemal natychmiastowo można zgłosić problem, na który natrafimy w przestrzeni miejskiej. Wystarczy posiadać urządzenie mobilne (oparte na Androidzie, systemie IOS, czy Windows...

zobacz
1/23

Modernizacja Autostrady Poznańskiej wraz z budową ronda w Podjuchach połączona z...

Modernizacja Autostrady Poznańskiej/Krygiera wraz z budową ronda w Podjuchach, to kolejne działanie, nastawione na poprawę jakości szczecińskiej infrastruktury drogowej oraz usprawnienie ruchu na...

zobacz

Budowa węzła Łękno, w ciągu obwodnicy śródmiejskiej od ul. Arkońskiej

Budowa węzła Łękno, w ciągu obwodnicy śródmiejskiej, od ul. Arkońskiej, to jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w centrum Szczecina. W ramach realizacji zadania powstanie dwupoziomowe...

zobacz

Budowa Trasy Północnej od ul. Łącznej do Szosy Polskiej

Głównym założeniem budowy Trasy Północnej jest skomunikowanie ze sobą Niebuszewa z miejską trasą średnicową, a także północnych dzielnic Szczecina z Policami. Dzięki temu, umożliwiony będzie...

zobacz

Przebudowa ul. Spacerowej od ul. Arkońskiej do al. Wojska Polskiego

Celem tej inwestycji jest połączenie zmodernizowanej ulicy Arkońskiej z Aleją Wojska Polskiego. Prace obejmą m.in.: przebudowę ul. Arkońskiej na jezdnię o czterech pasach ruchu, pojawi się...

zobacz

Przebudowa ul. Warcisława od ul. Kołłątaja do ul. Przyjaciół Żołnierza

Miasto przyjazne dla mieszkańców to miasto zapewniające dobrą infrastrukturę drogową, pozwalającą na skrócenie czasu dojazdu w komfortowych warunkach. ...

zobacz

Modernizacja ul. Szafera, od al. Wojska Polskiego do ul. Szerokiej

Skomunikowanie ze sobą, sprawną siecią połączeń drogowych i tramwajowych, większości szczecińskich osiedli, to główny cel, jaki został postawiony przed władzami samorządowymi. Dodatkowym czynnikiem...

zobacz

Pierwszy etap przebudowy ul. Tama Pomorzańska

Realizacja pierwszego etapu przebudowy ul. Tama Pomorzańska ma przede wszystkim na celu usprawnienie i skrócenie czasu przejazdu z Pomorzan do centrum Szczecina, a także polepszenie jakości...

zobacz

Przebudowa ul. Hożej na odcinku od skrzyżowaniu z ul. Bogumińską do ul. Łącznej

Przebudowa ul. Hożej na odcinku od skrzyżowaniu z ul. Bogumińską do ul. Łącznej to kolejne zadanie, które w znaczącym stopniu ma poprawić istniejącą w Szczecinie infrastrukturę drogową. Planowane...

zobacz

Lobbing na rzecz budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina to inwestycja, której realizacja doprowadzi do zwiększenia przepustowości ruchu pojazdów dojeżdżających do Szczecina drogą krajową nr 10. Utworzenie tego...

zobacz

Budowa linii tramwajowej na ul. Spacerowej od ul. Arkońskiej do al. Wojska Polskiego i...

Celem tej inwestycji jest połączenie zmodernizowanej ulicy Arkońskiej z Aleją Wojska Polskiego. Prace obejmą m.in.: przebudowę ul. Arkońskiej na jezdnię o czterech pasach ruchu, pojawi się...

zobacz

Budowa linii tramwajowej Gumieńce – C.H. Ster

Dynamiczny rozwój osiedla Niebuszewo powiązany ze wzrostem liczby mieszkańców niesie ze sobą konieczność poprawy, w zakresie dostępności sprawnej komunikacji miejskiej. Właśnie temu celowi służy...

zobacz

Przygotowanie koncepcji II etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju od pętli Turkusowa

Połączenie lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Szczecina, szybkim i sprawnym połączeniem tramwajowym, wraz z budową I etapu Szczecińskiego Tramwaju, który bezkolizyjnie dociera na Osiedle Słoneczne...

zobacz

Modernizacja linii tramwajowych, m.in. ul. Powstańców Wielkopolskich, pętla Pomorzany,...

Przedsięwzięcie zakłada przebudowę najbardziej zniszczonych odcinków szczecińskich torowisk, w lewobrzeżnej części miasta (wraz z modernizacją i rozbudową sieci trakcyjnych oraz sygnalizacji...

zobacz

Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego i częściowo niskopodłogowego

Szybki, sprawny oraz komfortowy transport publiczny to jedna z wizytówek każdego miasta. Szczecin od kilku lat konsekwentnie modernizuje tabor pojazdów komunikacji miejskiej. Gęsta sieć połączeń...

zobacz

Zakup ekologicznych autobusów

Ekologiczne autobusy pozytywnie wpłyną nie tylko na jakość szczecińskiej komunikacji miejskiej, ale również na środowisko. Przedsięwzięcie zakłada zakup 100 pojazdów niskoemisyjnych, spełniających...

zobacz

Rozszerzenie systemu roweru miejskiego

Uruchomienie projektu miało miejsce w sierpniu 2014 r. jest to bezobsługowa wypożyczalnia rowerów. Stacje są rozmieszczone co kilkaset metrów w mieście, co umożliwia użytkownikom łatwe dotarcie w...

zobacz

Powołanie Prezydenckiej Rady Komunikacyjnej

Zaproponowana w zakresie II Porozumienia Programowego dla Szczecina formuła konsultacji tematów komunikacyjnych w ramach szerokiego gremium Prezydenckiej Rady Komunikacyjnej nie przyniosła...

zobacz

Stworzenie warunków do ograniczenia ciężkiego transportu tranzytowego w centrum Miasta

Poprawa bezpieczeństwa, ograniczenie wjazdu przeciążonych pojazdów do miasta i uniknięcie niszczenia nawierzchni szczecińskich dróg to główne cele, które przyświecają stworzonemu systemowi wag...

zobacz

Analiza i aktualizacja dotychczasowego systemu komunikacji miejskiej

Dobra komunikacja miejska to taka, która odpowiada wymaganiom mieszkańców. W celu jej polepszenia, system jest dopasowywany w taki sposób, by służyć jak najlepiej pasażerom.Dostosowywanie siatki...

zobacz

Modernizacja węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej

Realizacja zadań z tego zakresu trwa już od 2015 roku. W tym czasie udało się stworzyć część infrastruktury, która podniosła komfort korzystania ze szczecińskiej komunikacji miejskiej. W ramach...

zobacz

Udział w projekcie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w oparciu o realizowane studium...

Utworzenie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zwiększy dostępność do transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dla Miasta Szczecin będzie stanowić uzupełnienie...

zobacz

Rozpoczęcie budowy sytemu parkingów „Park & Ride”

Uwolnienie centrum miasta od natłoku pojazdów samochodów wymusza na samorządach poszukiwania metod zachęcających do tego, aby mieszkańcy oraz turyści częściej i chętniej korzystali z komunikacji...

zobacz

Rozwój metropolitalnego systemu rowerowego

Projekt rozwoju metropolitalnego systemu rowerowego zakładał przygotowanie zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. W ramach jego realizacji,...

zobacz
1/8

Nauki ścisłe

We współczesnym świecie, widoczna jest wyraźna tendencja do poszukiwania pracowników, którzy posiadają wysokie kwalifikacje, z zakresu nauk ścisłych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, podjęto...

zobacz

Szczeciński Standard Językowy

Stworzenie i poszerzanie spójnego i trwałego systemu kształcenia dwujęzycznego na każdym poziomie edukacji to główny cel, który przyświeca zadaniu pn. „Szczeciński Standard Językowy”. Zdając sobie...

zobacz

Rada Przemysłowo-Dydaktyczna przy Prezydencie Miasta

Głównym celem, przyświecającym powołaniu Rady Przemysłowo-Dydaktycznej było opracowanie programu, którego zadaniem jest wspieranie kształcenia zawodowego, w ścisłej współpracy z pracodawcami....

zobacz

Fakultety szczecińskie

„Fakultety szczecińskie” to program, który zakłada rozszerzenie podstawy programowej w szkołach gimnazjalnych i liceach o dodatkowe godziny zajęć z przedmiotów takich jak: „Wychowanie patriotyczno ...

zobacz

Ponadprogramowe zajęcia sportowe

Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna w życiu młodego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Sport sprzyja poprawie zdrowia, pozwala na wyładowanie negatywnych emocji oraz uczy zasady „fair play...

zobacz

Akademicki Szczecin

Akademicki Szczecin to realizowany wspólnie ze szczecińskimi uczelniami wyższymi projekt o charakterze promocyjno-informacyjnym, którego głównym celem jest wspieranie działań na rzecz rozwoju...

zobacz

Rozwój programów wsparcia dla uczniów

Dobra szkoła to taka, która ma na uwadze wszystkie potrzeby swoich uczniów i wspiera ich w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. Celem projektu było stworzenie systemu grantów edukacyjnych w pracy z...

zobacz

Wsparcie dla kadry nauczycielskiej

Celem projektu pn. „Wsparcie dla kadry nauczycielskiej” jest inspirowanie szczecińskiej kadry pedagogicznej do rozwoju kompetencji zawodowych (komunikacyjnych, językowych, cyfrowych). Dzięki...

zobacz
1/7

Zdrowie naszych dzieci

Dbanie o zdrowie od najmłodszych lat z całą pewnością zaprocentuje w przyszłości. W trosce o dzieci mieszkające na terenie Szczecina, miasto stworzyło i sfinansowało w całości ze środków własnych, ...

zobacz

Szczecin Przyjazny Rodzinie

Działania z zakresu polityki społecznej to jedno z najważniejszych zadań stojących przed samorządem. Jednym z elementów, który doskonale wpisuje się w ten obszar jest Program Szczecin Przyjazny...

zobacz

Budowa żłobka miejskiego w ramach STBS

Stworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców Szczecina to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed miastem z zakresu polityki społecznej i oświaty. Ze względu na brak...

zobacz

Utworzenie nowego przedszkola na Prawobrzeżu

Zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym to jedno z większych wyzwań stojących obecnie przed włodarzami miast. Ostatnie zmiany w systemie oświaty zmusiły polskie...

zobacz

Budowa nowego Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera

Ze względu na potrzebę adaptacji budynku planowanego domu pomocy społecznej, w tym konieczność ulokowania pacjentów na niekorzystnych dla nich poziomach oraz koszty, które byłyby niewspółmierne do...

zobacz

Senior w mieście

„Senior w mieście” to kolejny program realizowany w ramach Drugiego Programowego Porozumienia dla Szczecina, skierowany do najstarszych mieszkańców naszego miasta. Jego głównym celem jest...

zobacz

Wsparcie funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest rola seniorów w życiu społeczności, podjęto decyzję o realizacji zadania nieinwestycyjnego, polegającego na wspieraniu funkcjonowania na terenie Szczecina...

zobacz
1/5

12,5 metra dla Szczecina

Pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości technicznej 12,5m to niezmiernie ważna inwestycja, nie tylko z punktu widzenia miasta, ale również dla rozwoju całego regionu. Miasto...

zobacz

Węzeł Łasztownia – nowy wjazd do portu

Węzeł Łasztownia to projekt, którego głównym celem jest modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie. W ramach inwestycji dojdzie do przebudowy układu drogowego w rejonie Międzyodrza....

zobacz

Morska Strefa Przemysłowa

Projekt pn. „Morska Strefa Przemysłowa” zakłada pomoc przedsiębiorcom zrzeszonym w Klastrze Morskim w zagospodarowaniu terenów postoczniowych, poprzez udzielenie wsparcia organizacyjnego, działania...

zobacz

Strefa Północ

Szczecin, z uwagi na swoje położenie przy granicy oraz blisko akwenu morza Bałtyckiego, pozostaje niewątpliwie jednym z większych ośrodków gospodarczych kraju. Jest także miastem, które zdało sobie...

zobacz

Działania służące rozwojowi gospodarki morskiej

Działania służące rozwojowi gospodarki morskiej ...

zobacz
1/5

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych

Szczecin przywiązuje dużą uwagę do rozwoju dzieci i młodzieży. Świadczy o tym nie tylko modernizacja szkół, czy budowa nowych placówek oświatowych, ale również inwestowanie w odpowiednią...

zobacz

Przebudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie

Głównym celem Przebudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego była poprawa warunków, w których uczą się mali artyści. Dzięki przeprowadzonemu remontowi, dzieci zyskały...

zobacz

Rozbudowa oraz modernizacja Szkoły Podstawowej nr 59

Modernizacja oraz budowa placówek oświatowych w Szczecinie to jedno z priorytetowych zadań, z zakresu edukacji. Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego, przy ul. Dąbskiej przeszła w...

zobacz

Lokum dla ucznia

Dobre warunki do nauki sprzyjają osiągnięciu sukcesów i zamierzonych planów. Nie dotyczy to jedynie szkół, ale również placówek, w których uczniowie mieszkający na co dzień poza Szczecinem,...

zobacz

Metropolitalny Portal Edukacyjny

Realizacja zadania pn. „Metropolitalny Portal Edukacyjny” zakładała stworzenie nowoczesnej platformy informacyjnej, skierowanej do uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Projekt miał objąć swoim...

zobacz
1/7

Wsparcie dla firm branży informatycznej

Wsparcie dla firm branży informatycznej polega na współpracy administracji samorządowej (Technopark Pomerania) z Uniwersytetem Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i...

zobacz

Inwestor

Celem programu pn. „Inwestor” jest zabieganie o kolejne miejsca pracy w sektorze usług i obsługi biznesu. Miasto w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami szuka systemowych rozwiązań, które...

zobacz

Szczecińska Strefa Przemysłowa „Trzebusz – Dunikowo”

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i generowania nowych miejsc pracy to jedno z ważniejszych zadań postawionych przed samorządem. W odpowiedzi na tę potrzebę, podjęto decyzję o...

zobacz

Wsparcie dla młodych przedciębiorców: wprowadzenie „Karty Młodego Przedsiębiorcy”,...

Karta Młodego Przedsiębiorcy, znana również jako Szczecińska Karta Start-Upa, jest programem zainicjowanym przez Spółkę Fundusz, w oparciu o koncepcję, wynikającą z założeń Programów...

zobacz

Utworzenie wspólnego zespołu prezydencko-marszałkowskiego (z szefem w randze...

W ramach działań polegających na tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza sektora nowoczesnych usług i wsparcie dla biznesu lokalnego realizowane są zadania przez powołane...

zobacz

Akcja pustostan

Celem projektu pn. „Akcja pustostan” było zmniejszenie ilości pustych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy, poprzez obniżenie kosztów ich wynajmu. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych...

zobacz

Stworzenie marki „Zrobione w Szczecinie”

Poprzez stworzenie marki „Zrobione w Szczecinie”, miasto ma na celu wyróżnienie i promowanie lokalnych, oryginalnych szczecińskich produktów i usług, które cechują się najwyższą jakością i kreują ...

zobacz
1/3

Wsparcie funduszu pożyczkowego dla wspólnot mieszkaniowych w związku z działaniami...

Celem zadania było dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego na wsparcie wspólnot mieszkaniowych, podejmujących działania remontowo-modernizacyjne. Środki finansowe zostały przekazane przez Gminę, na...

zobacz

Przeprowadzenie ewaluacji polityki mieszkaniowej, w tym zasad odnoszących się do czynszu

W ramach realizacji zadania, zdefiniowano politykę i strategię pomocy najuboższym najemcom. Wdrożono wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020,...

zobacz

Stworzenie programu oddłużeniowego dla dłużników czynszowych, w szczególności...

Celem programu było stworzenie nowych instrumentów pomocy lokatorom mieszkań komunalnych w spłacie zadłużenia. Jedną z możliwości, która miała wchodzić w skład programu było odpracowanie zadłużenia...

zobacz
1/2

Rozwój zadań Straży Miejskiej, w szczególności poprzez projekty „Strażnik osiedlowy”...

Zgodnie z regulaminem Straży Miejskiej w jej strukturach funkcjonują tzw. „Strażnicy osiedlowi” oraz „Strażnicy szkolni”. Do realizacji zadań wyznaczono 37 strażników (po minimum 1 osobnie na...

zobacz

Stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Mieście, m.in. poprzez monitoring

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina zdecydowano o rozbudowie i integracji systemu Monitoringu Miejskiego. Rozmieszczenie kamer i ich ilość będzie wynikiem realizowanej analizy,...

zobacz
1/1

Wymienionym działaniom towarzyszyć będzie założenie o traktowaniu Skandynawii jako...

Niemcy i Skandynawia to dwa strategiczne kierunki współpracy międzynarodowej Miasta Szczecin. Działania te wspierane są m.in. przez dwa duże wydarzenia - Dni Skandynawskie oraz Dni Współpracy...

zobacz
1/7

Projekty dzielnicowe: Północ, Śródmieście, Prawobrzeże, Zachód

Wychodzenie naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności to jeden z priorytetów, realizowanych co roku przez miasto. Poprzez opracowanie i stopniowe wdrażanie projektów społecznych i...

zobacz

Zwiększenie puli środków na program „Zielone podwórka” oraz wprowadzenie programu ...

Program pn. „Zielone podwórka” oraz „Zielone przedogródki” daje możliwość ubiegania się zainteresowanym wspólnotom o dofinansowanie kosztów wykonania prac i zakupu materiałów, związanych z...

zobacz

Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez „sztukę ulicy” – StreetArt

Pracownicy i studenci Akademii Sztuki szkoły plastycznej oraz artyści ulicy zmieniają przestrzeń publiczną. Dzięki graficiarzom stare, zaniedbane kwartały i podwórka, zyskują nowe oblicze. Projekt...

zobacz

Rozwój systemu informacji miejskiej

Miasto przyjazne mieszkańcom i turystom to między innymi przestrzeń, która jest intuicyjna, bezpieczna i estetyczna. Rozwój systemu informacji miejskiej ma na celu wprowadzenie jednolitych, pod...

zobacz

Realizacja programu Jedna Ulica Rocznie

Poprawa estetyki śródmieścia, wprowadzenie nowych elementów małej architektury, podnoszących atrakcyjność przestrzeni, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ulepszenie stanu technicznego...

zobacz

Wprowadzenie katalogu mebli miejskich i katalogu nawierzchni

Katalog Mebli Miejskich oraz Katalog Nawierzchni to wyznacznik działań prowadzonych w Szczecinie. Z dokumentów wynika m.in. wygląd ławek miejskich, koszy, słupków, stojaków na rowery, a nawet...

zobacz

Priorytet dla prac planistycznych w obszarach Miasta z zabudową historyczną (Pogodno,...

Aktualne pokrycie mpzp wynosi 53,34 % powierzchni administracyjnej miasta Szczecin. Na 2008 ha przeznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele produkcji,...

zobacz
1/14

Turystyczny Szczecin

Szczecin to wyjątkowe miasto, które ma wiele do zaoferowania – nie tylko swoim mieszkańcom, ale również turystom. Warto to wykorzystać i pokazać wszystkim to, co w stolicy Pomorza Zachodniego jest...

zobacz

Projekt Wodna Brama Europy

Projekt pn. „Wodna Brama Europy” zakłada rozwój turystki wodnej, w oparciu o Port Jachtowy Szczecin i potencjał szlaków wodnych Zachodniej Europy. Głównym celem zadania jest wzrost liczby turystów,...

zobacz

ECOzmiany

Projekt pn. „ECOzmiany” to ważny element strategii Floating Garden ukazujący Szczecin, jako atrakcyjną do życia, ekologiczną metropolię. W tym celu prowadzone są działania zwiększające świadomość...

zobacz

Modernizacja szczecińskich bulwarów

Szczecińskie, nadodrzańskie bulwary to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek miasta. To pachnące czekoladą, urzekające swoją urodą i charakteryzujące się niepowtarzalnym klimatem miejsce,...

zobacz

Mare Dambiensis

Mare Dambiensis to projekt, który zakłada zbudowanie regionalnej atrakcji turystycznej w obszarze Jeziora Dąbie. Najważniejsze cele tego projektu to waloryzacja przyrody, rozwój turystyki,...

zobacz

Rozwój, wspieranie i promocja prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych w wymiarze...

Jednym z doskonałych sposobów na promocję danego miasta jest wykorzystanie do tego celu różnorodnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, organizowanych na terenie danej miejscowości. Zdając sobie...

zobacz

Teatr Letni

W 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie. ...

zobacz

Miejsce Spotkań Willa Lentza

Willa Lentza to jeden z zabytkowych budynków, znajdujących się na terenie Szczecina. Obecnie opuszczony, zostanie wyremontowany i po modernizacji będzie służył, jako miejsce działań kulturowych,...

zobacz

Utworzenie Centrum Kultury Technicznej przy Muzeum Techniki i Komunikacji

Projekt zakładał przebudowę i dostosowanie ostatniej części dawnej zajezdni tramwajowej Niemierzyn do celów muzealnych, jako Centrum Kultury Technicznej. Zadaniem projektu było uzyskanie przez...

zobacz

Stadion Piłkarski – modernizacja stadionu miejskiego

Stworzenie nowoczesnej piłkarskiej areny wraz z kompleksem treningowym, na miarę XXI wieku, to główne założenie projektu. Istniejący stadion wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostaną przebudowane...

zobacz

Nowa Gontynka – budowa Aquaparku

Szczeciński Aquapark „Fabryka wody” powstanie w miejscu dawnego kąpieliska Gontynka. Odchodząc od najbardziej oczywistej i nieco wyeksploatowanej już stylizacji, w postaci plastikowych palemek,...

zobacz

Modernizacja szczecińskich kąpielisk otwartych – Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz;

Szczecińskie kąpieliska to jedna z głównych atrakcji Szczecina w sezonie letnim. By podnieść standard, a co za tym idzie atrakcyjność najbardziej obleganych przez mieszkańców kąpielisk,...

zobacz

Centrum Żeglarskie - kontynuowanie projektu Centrum Żeglarskiego

Centrum aktywnie działa na rzecz upowszechnienia turystyki wodnej i żeglarskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki rozbudowie, stało się największym i jedynym tego typu ośrodkiem...

zobacz

Centrum Tenisowe - modernizacja kortów tenisowych przy ul. Wojska Polskiego

Wśród zadań realizowanych w ramach Drugiego Programowego Porozumienia dla Szczecina nie mogło również zabraknąć projektów nastawionych na sport i poprawę infrastruktury sportowej. Jednym z nich...

zobacz